Foto: 1 Wykonanie z blatem polipropylenowym

Wykonanie z blatem polipropylenowym

Foto: 2 wykonanie z szybami plexi glass - praca z kawasem HF

wykonanie z szybami plexi glass - praca z kawasem HF

Foto 3. wykonanie z instalacją gazową oraz standardowym podłączeniem wentylacji.

wykonanie z instalacją gazową oraz standardowym podłączeniem wentylacji

Foto 4. Wykonanie dwóch dygestorii zespolonych.

wykonanie dwóch dygestorii zespolonych